Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/08/eagle-try-to-pick-up-2-babies.htm
ysfoda.u ;=reú, jefõ Èhkeug .sh wjia:dfõ úYd, Wl=iafil= meñK orejka fofofkl= veyef.k hdug W;aiy l< wjia:dfõ g%elag¾ ßhÿfrl=f.a iydh we;sj orejka fírd .eksfï mqj; bl=;aod ^29&ysfoda.u fmd,sia jifuka jd¾;d úh' tu ìysiqKq
w;aoelSug uqyqK ÿkafka my< ;=reú,wxl 104 ,smskfha mÈxÑ tÉ'Ô' fmau,;d uy;añh'

bl=;aod ^29&iji 3'00 g muK ysfoda.u ;=reú, jefõ ÈhkEug weh ieñhd;a ore fofokd;a iu. tysf.dia ;sfí' isÿ jQ ìysiqKq isÿùu .ek woyia m, l, ta uy;añh'

‘uf.a uy;auhdhs ore fofokd jk me;=ï lúYal ùriqßh ^06& mq;hs ìkß mfudaoHd ùriQßh ^03& ÿjhs iu. ;=reú, jefõ Èh kEug .shd' uu frÈ ál fydao,d bjr ù kEug Èhg neiaid' ore fofokd f.däka ;sh,d .sfha' ál fõ,djla Èh kdk úg jeõ nkaÜ tl yßfhka fï orejdf. wïu,d ;d;a;,d flda lshd ljqre fyda lE .ik yvla weiqkd' ta tlalu uu uy;a;h;a tlal ÿjf.k orefjd ysgmq me;a;g wdjd' ta tk úg f,dl= mq;df. ysfika f,a .,kjd oelald'

ÿj lE.ik yv weiS n,k úg Wl=iail= meñK ÿj Tijd .ekSug iQodkï jqKd ' uu blaukgu kej; ÿj isák ;ekg weú;a Wl=iaidf.ka ÿj Wÿrdf.k ÿj mmqjg ;olrf.k ìu je,su; È.djqkd' ug yhsfhka lE .eiqkd' lE.ik Yíoh iu. Wl=iaid by<g b.sÆkd' ÿjf.a wei ,Û ;=jd, fj,d f,a .eÆjd' ÿj /f.k blaukg mq;dg fudloao Wfka lsh,d oek.kak tkfldg g%elag¾ ßhÿre uyf;la lSjd fï orejd Wl=iail= /f.k hkak yok úg ud g%elagrh kj;ajd orejd fírd .;a;d lshd' uu uy;a;hd iu. blaukg l=vd fk¿nEj frday,g ore fofokd /f.k .shd'

ore fofokdf.a T¿fõ Wl=iaidf.a kshfmd;= ksid ;=jd, fj,d' ÿjf.a weye ,.;a iSÍï ;=jd,' orejkaf.a T¿j ;eka;eka j, bÈñ,d' ta fõ,dfõ foúfhd jf.a ßhÿre uy;auhd t;kag wdfõ' ore fofokd fírefka wkQ kjfhka' wms frday,g f.dia tk úg ysfoda.u fmd,Sisfha ks<OdÍka iu. jk Ôù ks<OdÍka isoaêh jQ ia:dkhg meñK isáhd' orejka fofokd Wl=iaidf.ka fírd .ekSug fkdyels Wkdkï ;j;a mgdpdr l;dkaorhla isÿùug ;snqK’ hehs weh mejiqjdh'

) ,laìu


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.