Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
ore fifkyiska msfhl=g lsß tfrhs

fn,sw;a; oïuq,a, m%foaYfha mÈxÑ mshodi ,shkdrÉÑ uy;dg ore fifkyi ksidu mshhqrej,ska lsß tÍfï mqj;la jd¾;d fõ' 1997 jif¾§ Tyqf.a fojk orejd fuf,dj t<sh oel we;sw;r bka udi y;lg miqj orejdf.a uj jk iqkS;d .uf.a uy;añh úfoaY /lshdjlg hdfï mqyqKqjla i|yd Èk oyhla ksjiska msgùug isÿù we;' tu Èk oyh ;=,§ rd;%Sfha§ orejd l=i.sks oekS yඬk úg mshodi uy;d ish orejd mmqj u; ;nd k,jd ;sfí' bka wk;=rej orejd mshdf.a mshhqre Wrkakg mgka f.k we;s w;r bka ál fõ,djlska miqj orejd ksfid,aukaj ksodf.k we;' bkamiqj mshodi uy;d ;u mshhqre foi n,k úg bka lsß je.sfrk nj oel we;'

tu Èk lsysmh mqrd orejd ì we;af;a mshdg trek lsßh' mqyqKqj i|yd Èk oyhla f.oßka msg isá ujg úfoaY .;jkakg fkdyels ù we;' fï jk úg fuu fom<g orejka yh fofkla isá;s' wo olajdu mshdg orejka fjkqfjka lsß tfrk nj jd¾;d fõ'

orejkao orejkaf.a orejkao fuu lsß Wrd fndk w;r mshodi uy;d fï jkúg Ôj;aùu Wfoid oïuq,a, lyj;a; fj,ahdh wi, ;eô,s úl=Kkq ,nhs'

cdhdrEm yd úia;r • mS'tia' fyÜáwdrÉÑ ) ùrleáh ^ßúr mqj;a mqj;am;& 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.