Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
hirunika premachandra hirunika premachandra songs hirunika premachandra photos hirunika gossip hirunika premachandra news hirunika menikpura hirunika premachandra namal rajapaksa hirunika premachandra youtube
ux wo fu;ek bkafka ndysr l%shdldrlï ksid

;uka wo fï ;ek bkafka ndysr C%shdldrlï ksid hhs niakdysr m<d;a iNd uka;‍%SkS ysreKsld fma‍%upkao% fukúh mjihs'

weh fufia i|yka lf,a l=vd nq;a.uqj rdcisxy cd;sl mdif,a§ mej;s u;ao%jH ksjdrK jevigykla wu;ñks'

weh tys§ fufiao lSjdh'‘uu wOHdmkh ,enqfõ fld<U úYdld úoHd,fha' mdif,a ysgmq ola‍I;u YsIHdj uu fkdfjhs' úNd.hl§ m<uq jekshd" oy jekshd" úis jekshd fj,;a keye' mka;sfha <uhs 40la ysáhd kï uu 39 jekshd fj,;a ;sfhkjd' uq¿ jif¾u ysgmq oÛu <uhd uu hehs miq.sh Èk niakdysr m<d;a chj¾Okmqr wOHdmk l,dm fldÜGdihg wh;a mdi,la jk l=vd nq;a.uqj rdcisxy cd;sl mdif,a meje;s u;ao%jH ksjdrK jevigykg tlafjñka niakdysr m<d;a iNd uka;%skS W;=re fld<U wdKavq mla‍I m%Odk ixúOdhsld ysreKsld fma%upkao% uka;%sjßh tu úoHd,fha fcHIaG isiqka yuqfõ ;jÿrg;a mejeiqjdh' tu wjia:dfõ§ jeäÿrg;a woyia oelajQ t;=ñh mejeiqfõ uu Thd,d jf.a .jqu we|,d ms<sfj<lg ysáfha keye' uvlßfhla jf.a im;a;= fofla uv .df.k ;uhs mdif,a isáfha' kuq;a uu k¾;kh" rx.kh" .dhkh"


fkÜfnda,a" ndialÜ fnda,aj,g ;uhs jeä leue;a;la oelajQfha' idudkH fm< wjidk jdr úNd.fha§ ug .Ks;h úIhg ;snqfKa ,l=Kq 15hs' uu f.or .syska wïudg lsõjd .Ks;hg ,l=Kq 65la yïnjqKd lsh,d' .Ks;h úIh W.kajmq àp¾f.ka wïud ta .ek weyqjdu àp¾ lsh,d .Ks;h úIhg ug ;snqfKa ,l=Kq 15hs lsh,d' miafia ta àp¾ ug lsõjd ÿfõ ug ,eÊcd lrkafka ke;sj fldfydu yß idudkH fm<ska .Ks;h úIhg tia iud¾:hla .kak lsh,d' ta wjia:dfõ§ àp¾ lshmq foa ug ord.kak nerej .shd' uu ta fudfydf;a b|,d Wkkaÿ fj,d idudkH fm< úNd.h ta 4" î 4 wrf.k iu;a jqKd' .Ks;h úIh i|yd ug î 1la ;snqKd' wjidkfha mdif,a Wm m%Odk YsIH kdhsldj fj,d ;uhs mdif,ka msg jqfKa' wo uu fu;ek bkafka úIh ndysr l%shdldrlï lrmq ksid’


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.