Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri lanka postal codes kandy city postal codes sri lanka sri lanka postal codes nugegoda kegalle postal codes postal codes sri lanka gampaha postal zip codes in sri lanka sri lanka postal codes kurunegala boralesgamuwa postal code
  ñksiaiq yQrk ,s*aÜ kj;a;k fyd,aukla ;emEf,a


;eme,a uQ,ia:dk f.dvke.s,s ixlS¾Kfha rd;%S ld,fha fiajfha kshq;= jkakka fyd,aukla ksid NS;shg m;aj ;sfnkjd' fld<U 10  ã'wd¾' úf–j¾Ok udjf;a msysá  ;eme,a uQ,ia:dkfha iy ;eme,a fiajd wud;HxYfha fiajh lrkakka Èjd ld,fha§ mjd ;ks ;ksj ieß ieÍug ue,s lula olajkjd'

óg fya;= ù we;af;a miq.sh Èkl rd;%sfha ;eme,a uQ,ia:dk f.dvke.s,af,a fiajfha kshq;=j isá ks,OdÍ
uy;l=f.a isrer fuu fyd,auk úiska iQrd ;sîuh' w¿hu 2'30 muK fuu Tyq fuu w;aoelSug uqyqK § we;ehs mejfia' fuu NS;shg wdikaku fya;=j th jqjo óg fmro fjk;a ;eme,a fiajlhska lsysm fofkl=o fuu fyd,auk oel we;ehs mejfia'


fuu isÿùu ùug fmr Èkl w¿hu ld,fha óg wdikak fõ,djl§  fuu f.dvke.s,af,a úÿ,s fidamdkho tljru l%shdúry; ùu iy lsisÿ wÆ;ajeähdjlska f;drju kej; l%shd;aul ùuo fuu fyd,auk úiska lrk ,oaola nj wdh;kh ;=< fï Èkj, l;dnyg ,lajk lreKla ù ;sfí'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.