Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Swarnamali Jayalath Tele Actress Caught by balumgala - Secretly Recorded Video Swarnamali Jayalath"online Swarnamali Jayalath"hot Swarnamali Jayalath"Swarnamali Jayalath photos"Swarnamali Jayalath movie"balumgala
 .Ksld cdjdru flrE iskud ks,sh w; udÜgq  ùäfhda

http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/11/ganikawo-sinhala-wela-katha-2015.html
 ñka l,lg fmr" tkï 1990 oYlfha fg,s ks¾udK yd isxy, iskudfõ ckm%sh ks<shlj isá ~iaj¾Kud,S ch,;a~ oeka kï l,d lafIa;%fhka wE;a fj,d' lsisÿ wjia:djl§ weh olskakg fkd,efnk ;rï h' ks<s jD;a;sfhka wE;a fj,d oeka weh tla /hlska hyñka uqo,a w;m; .Eug yels jD;a;shlg w;.id we;' ld,h;a iu.u weh ld,hla ;siafia lrf.k .Ksld jD;a;Sh fï jkúg;a w;gu yiq ù yudr h' weh fï whqßka fldgqù we;af;a
uykqjr m‍%foaYfha .Ksld cdjdrul ksr;j isáh§h'

uykqjr m‍%foaYfha jHdmdrhkays ksr;jk Okj;a jHdmdßlhskag ldka;djka iemhSfï cdjdrul ksr;jqk iaj¾Kud,S tu ldka;djka wod< jD;a;sfhys yeisrùfï § mqyqKqùï mjd isÿ lrk nj;a" jHdmdßlhska iu. wUqieñhka f,i yeiSÍfï § wkq.ukh l< hq;= wx. p,k yd ,sx.sl C%shdldrlïj, fh§fï bßhõ iïnkaOfhka mjd weh úfYaIfhka .Ksld jD;a;sfha fhdojk ;reKshkag W.kajd Tjqka .eKqïlrejka fj; fhduq lrk nj;a mejfia'

keiS.sh y¾nÜ rxð;a mSßia wOHlaIjrhdf.a fg,s kdgH j,ska fg,s lafIa;‍%hg msúis iaj¾Kud,S ch,;a ta ld,fha tla fg,s kdgHhl rE.;lsÍula isÿ l< j;a;l j;= wêldÍjrhd iu. iïnkaOlula we;s lrf.k újdy jQ w;r" ld,hla lafIa;‍%fhka wE;aj isáhd h'

miqj fg,s kdgH lafIa;‍%fha ál ld,hla /£ isá weh miqj jeäysáhkag muKla iSud jQ Ñ;‍%mg i|yd rx.kfhka odhl jQ w;r bka wk;=rej uE; ld,fha weh lsisu ks¾udKhlg iïnkaOj isáfha ke;'

weh oeka fmkS isákafka .Ksld cdjdrfï fhfok jHdmdßl ldka;djl f,ihs' tfukau fï jkúg;a weh u;g f,d,a jQ ldka;djls' is./Ügqj f;d,a folg ;nd tys ri úÈkafka o wE u;a jQ fofkf;ks'

fk;a t*a tï neÆï., u.ska isÿl, fy,sorõfõ ùäfhda

 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.