Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Menaka Peiris Wedding Photos Menaka Wedding Photos Menaka Marriage Wedding Images Menaka Wedding Pics Menaka Homecomming Menaka Pires Actress Sri lanka menaka peris photos shoot juallry wedding photography menaka amar wedding facebook 
wu¾ ug jvd iqÿhs' wms ta fjkfldg wdofrka ne¢,dfka ysáfha'

http://www.gossiplanka-hotnews.com/2014/11/menaka-peiris-wedding-photos.html
<.§ újdy ùug isák ckms‍%h fg,s ks<s ‍fïkld mSßia yd wehf.a fmïj;d jk wu¾ f.a;a újdyhg fmr ,nd.kakd ,o PdhdrEm ‍fï Èkj, wka;acd,hg ‍fhduq lr ;sfnkjd" ‍wmg ys;=kd weh újdy ‍fjkak hk ukud<h .ek ‍f;dr;=re álla Tng lshkak'

tfykï fïkld;a §. hkjd'''@
talfka''' ux.,Hfha jevlghq;= ksid fï ojiaj, yß ld¾hnyq,hs'


fmïjf;la kE lsh lsh ysgmq fïkld ysá yeáfha újdy fjkak;a Èk kshu lrf.k''@
yeufoau jqfKa yÈiaisfha' újdy fhdackdjla wdfj fkdys;mq fj,djl' ug;a wleue;s fjkak fya;=jla ;snqfK keye b;sx'

uq,skau lshkakfld fmïj;d ljqo lsh,d@
thd wurkd;a' fkda¾fõj, bkafka' iud.ul ‍f–IaG WmfoaYlfhla iy iydh uydpd¾hjrfhla úÈhg jevlrkjd'

újdy fhdackdjla lsõjfka' fkda¾fõ fmïj;dj fïkldg fhdackd lf<a ljqo@
,laia fiakdkdhl lshk m%ùK fcH;S¾fõÈh" ;uhs wu¾j ug fydh,d ÿkafka' wu¾f.a y|yk n,kak thdf. wlal,d f.akafk;a ,laia whshd <Ûg' wfma wïud;a ldf,l b|kau ,laia whshdg lshkjd ug .e<fmk flfkla fydh,d fokak lsh,d' wu¾g;a ukud,shla fydh fydhd b|,d ;sfhkafka' ,laia whshdg miafi ys;s, ;sfhkjd wfma y|yka .e<fmkjd lsh,d' Bg miafi ;uhs thd wfma wïudg;a" wu¾,df. wlal,dg;a lsõfõ'

fhdackdj wdfj ljodo@
fmnrjdß 21' 21 jeksod b|ka 25 jeksod fjklka wms ÿrl;J‍fhka  l;d l<d' 25 jeksod ;uhs ialhsma tflka oelafla' tod uu ú;rla fkfuhs wïuhs" ;d;a;hs" u,a,shs wms y;r fokdu l;d l<d' ug uq,skau ys; .sfha wu¾ l;d lrk úÈhg' ug ú;rla fkfuhs uf.a ujqmshkag" u,a,sg fndfydu f<ka.;=j l;d l<d'

újdy fhdackdj wdj .uka leue;s jqKdo@
we;a;u lshkakïflda''' m<uqjeks ojfi kï uu l;d lf<a ~fvdakaÜ flhd¾' th;a tfyuhs' lÜáh jolrk ksid l;d fkdlr neßlug l;d lf<a' wjqreÿ .dKla ráka msg Ôj;a fjk flfklafka' f,dl=lï" wdvïnrlï we;s lsh,d ug ys;=Kd' th;a tfyuhs ux .ek ys;,d ;sfhkafka' ta;a l;d lrk fldg uu jf.au ir, úÈhg ys;k m;k flfkla lsh,d ys;=Kd'

fma%ujka;hd yeneyska oelafl ljodo@
w‍fma%,a 10 Wfoa 9'30g lgqkdhl .=jkaf;dgqfmdf<a§ ;uhs wu¾ udj;a" uu wu¾j;a ydyd mqrd lsh,d yeneyska oelafla'

oelal .uka fudlo ys;=fKa'''@
wur ug jvd iqÿhs' wms ta fjkfldg wdofrka ne¢,dfka ysáfha' ug ys;=Kd uf.a f;dard .ekSu je/È keye lsh,d'
fmnrjdßj, uqK.eys,d fkdjeïn¾j, újdy fjkjd' fudlo újdy fjkak fï ;rï yÈiaishla'''@
;j ÿrg;a wms fokakd fo;ekl bkak tl f;areula kE lsh,d wu¾ lshkjd' ug;a tfyu ysf;kjd'

fïkld ks<shla ùu wu¾g m%Yakhla jqfKa keoao@
,laia whshd lshkfldgu thd lsh,d ;sfhkjd wfka whsfha uu fndfydu ir, flfkla lsh,d Thd okakjdfka lsh,d' ks<shla lsõju thdg ysf;kak we;s ixlS¾K pß;hla lsh,d' ta;a ux tlal l;d lrkfldg thd ta woyi fjkia lr.;a;d'

újdyfhka miafia wu¾ ,xldjg tkjo@ fïkld fkda¾fõ hkjo@
wu¾g tkak neyefka /lshdj ksid' ug hkak fjkjd'

t;fldg rÛmEï'''@ rx.kfhka iuq.kakjdo@
kE''' yenehs iSud fjhs' f;dard fírdf.k ks¾udKj,g odhl fjkjd' ,xldfj ysáh;a újdyfhka miafia ´kEjg jvd ld¾hnyq, fjkak nEfka' ìßhla úÈhg ug;a j.lSï ;sfhkjdfka'

wu¾ rÛmdkjdg jeäh leue;s kE jf.a'''@
;yxÑ od,d kE' ta;a thd uu yqÛdla ld¾hnyq, fjkjg kï leue;s kE

ckm%sh;ajfha ysKsfm;af;a isáh§ Th jf.a ;SrKhla .;af;a ys;g tlÛjo@
Tõ' fudkjd ;snqK;a fyd| mjq,a Ôú;hla ke;akï jevla keyefka' uu rx.kfhka iuq.kakjd fkfuhsfka'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.