Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
hirunika premachandra photos hirunika premachandra namal rajapaksa hirunika premachandra wiki hirunika premachandra songs hirunika premachandra photos hirunika gossip hirunika premachandra news hirunika menikpura hirunika premachandra namal rajapaksa hirunika premachandra youtube hirunika premachandra
fyg uu f,dafla bkak krlu ldka;dj fõú ) ysreKsld

fndfyda wh l,lsÍfuka
rg ;=< lvd jeà we;s kS;sh iy hymd,kh kej; ia:dms; lsÍfï wruqKska úmlaIfha fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiakg iydh ,nd §ug ;SrKh l< nj tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha niakdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% mjihs'

i÷od fld<U úmlaIkdhl ld¾hd,fha mej;s m%jD;a;s idlÉPdjlg tla fjñka weh lshd
isáfha rfÜ ck;djf.a YqN isoaêhg fya;= jk fmdÿ lrKd iy ;u mshd"
ysgmq ckdêm;s WmfoaYl Ndr; ,laIauka >d;kh iïnkaOfhka hqla;sh bgq fkdùu hk lreKq uq,a lr .ksñka fujeks ;SrKhla .;a njhs'

‘yefudau uf.ka wykjd wehs fuÉpr m%Yak ;sfhkjd kï wehs ta ldf,a bo, igka lf<a ke;af;a lsh,d' lrkak ;sínd wmsg fydo pß;hla biairyg weú,a,d ysáhkï' fudlo uu fmdä pß;hla' uu t,shg weú,a,d lE .y,d bkak fjkafka ;ksju' kuq;a oeka fï rfÜ yefudau wdof¾ lrk fydo úkS; pß;j;a mqoa.,fhl= jk ffu;%smd, isßfiak biairyg weú,a,d ;sfhkjd’ hkqfjka ysreKsld fma%upkao% mejiqjdh'

 

  fndfyda wh ~l,lsÍfuka~
rg ;=< we;s ¥IKh" jxpdj yd uerlï wjika lr rg ;=< hymd,kh ia:dms; lsÍug ffu;%smd, isßfiakg yels nj;a weh i|yka l<dh'
fyg isg wdKavqfõ kdhlhkag ;ud iy ;u mshd f,dalfha isák ‘krlu’ ldka;dj yd mqoa.,hd njg m;a úh yels nj mjik ysreKsld fma%upkao% ta lsisÿ fohlska ;uka miq fkdnisk njhs lshd isáfha'

wdKavq mlaIfha fndfyda msßia j¾;udk md,kh ms<sn| lk.dgqfjka yd l,lsÍfuka isák njo weh mejiqjdh'

bÈßfha§ wdKavq mlaIfha ;j;a msßia úmlaIh yd tla jkq we;s njg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka bj;a jQ niakdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% n,dfmdfrd;a;= m, lrhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.