Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sinhala wal kello school kello kiyana kunuharupa wal katha and wela katha sinhala sinhala wal kello school trip athal wela katha and wal sindu anka school wal kello,lanka school wal kello,lankan school wal kello,sri  wal kello katha wal kello photos wal kello picture wal kello sri lanka wal kello fb ... katha wal ganu, 
school-kello-sinhala-wela-katha-new  wmfhdackh l, ksrej;a mska;=r bkagfkÜ tlg;a od,d
ñY% cd;sl mdi,l bf.kqu ,nk 15 yeúßÈ YsIHdjla‌ ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌lr miqj wehg ksrej;a wiNH o¾Yk iys; ,fmkav%hsõ, tlla‌ ;E.s l< nj lshk tu úÿyf,a bx.%Sis úIh Ndr .=rejrfhl= ms,sn| mqj;la ó.uqj m%foaYfhka wm fj; jd¾;d fjkjd'

isoaêh ms<sn|j fidhd n,mq wmsg oek .kakg ,enqfKa fuu  .=rejrhd wlrx.y

nv,a.u mÈxÑ kñka n,orf.a Wmq,a ksYdka; keue;s wfhla njhs' fudyq ;sore msfhls'

fudyqf.a ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌j we;af;a fldgfokshdj m%foaYfha mÈxÑ YsIHdjla jk w;r fuu bx.%Sis .=rejrhd tu YsIHdjg bx.%Sis lshd§u i|yd wef.a ksjig f.dia‌ wef.a ksjfia§ §¾> ld,hla‌
,sx.sl wmfhdackhg ,la‌lr we;'


miqj weh ó.uqfõ m%Odk ñY% cd;sl mdif,a 10 jir mx;sfha bf.kqu ,noa§ tu úÿyf,a bx.%Sis .=rejrhd w;ska ;ud jir ;=klg by;§ ,sx.sl wmpdrhg ,la‌jQ whqre úÿyf,a úoHd .=rejrhdg mjid we;'
bka wk;=rej kvq jd¾;dfõ i|yka mßÈ tu úoHd .=rejrhd jk bmf,da.u kj ch.Û mdf¾ mÈxÑ ixÔj rejka fma%ur;ak kue;s 25 yeúßÈ wújdyl .=rejrhd;a tu YsIHdj ¥IKh lr §¾> f,i ,sx.sl l%shdjkag ,la‌lr miqj wehg Wm;a md,k fm;s îug fhduq l< njo kvqfõ meñKs,af,a i|yka fõ'

t;ekskao fkdkej;=k ixÔj rejka fma%ur;ak kue;s .=rejrhd tu YsIHdjf.a ksrej;a PdhdrEm f.k wka;¾ cd,hg uqod yeÍ nj meñKs,af,a i|yka fõ' fuu .=rejrhd o foieïn¾ ui 11 fjks Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr .;lr we;'

wka;¾ cd,fha YsIHdjf.a ksrej;a PdhdrEm ;sîu ms<sn|j oek .kakg ,eî tu úÿyf,a úÿy,am;sjrhd fï ms<sn|j úuiSfï§ ishÆ ;;= fy<sorõù we;' ú;a;sh fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ckl úl=ï ;s,l uy;d iellre fkdl< jrolg mg,jd we;ehs mjid wem b,a,d isáh;a tu b,a,Su wêlrKh m%;sla‍fIam lrk ,§'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.