Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Cheap Car Insurance In Virginia Cheap Domain Registration Hosting Home Phone Internet Bundle Webex Costs Sell

Sajin Vass Gunawardena
j;alï fy<s lrkakï
wuqvh .ykak ´kE fj,dj uu okakjd
) iðka jdia‌ .=Kj¾Ok


ug fy<sfldmag¾ ;sfhkjd' fy<sfldmagrhla‌ .kak tl ug f,dl= fohla‌ fkfï' ´fku fj,djl uf.a j;alï fmkajkak uu ,Eia‌;shs hEhs .d,a, Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%S iðka jdia‌ .=Kj¾Ok uy;d zÈjhskZ l< úuiSul§ tfia ms<s;=re ÿkafkah'm%Yakh ) Tn .ek miq.sh Èk lSmfha rfÜ uy;a wdkafoda,khlg ;=vq ÿkakd'

ms<s;=r ) Tõ' ug ;sfnk foam< ms<sn|j ldg ldg;a m%Yak ;sfhkjd' ug isx.mamQrefj;a idmamqjla‌ ;sfnkjd' uu jHdmdßlfhla‌' fm!oa.,sl nexl=j,ska f,daka wrf.k uu jHdmdr wdrïN lf<a'

m%Yakh ) Tn fujr ue;sjrKhg bÈßm;a fjkjo''

ms<s;=r ) wehs ke;af;a' n,msáh wdikfha ck;dj ud flfrys úYajdih ;n,d udj md¾,sfïka;=jg hEõjd'

m%Yakh ) Tng fuu Pkaohg bÈßm;aùug wjia‌:dj fkdÿkafkd;a'''

ms<s;=r ) t;fldg .kak l%shd ud¾. todg lshkakï' .fÛka tf.dv fjkak wuqv .y.kak ´kE ta fj,djg' ta kshu fj,dj uu okakjd '

m%Yakh ) wo Tn udOHhg fyd| ud;Dldjla‌ lshd ys;kjdo@

ms<s;=r ) fjkak mq¿jka' ffu;%Smd, ckdêm;s ;=udf.a me;a;g .sh Woúh ;uhs''' ud .ek lshkafka' ta thd,f. fÜia‌Ü‌ tl' ´kEu fudfyd;l uf.a j;alï fmkajkak uu ,Eia‌;shs' uu keye neye lsõfõ keye'

ug fy<sfldmagrhla‌ ;sfhkjdÆ' tal ;uhs f,dl=u ud;Dldj' uu ñ,shk 50 lg fy<sfldmagrhla‌ .;a;d' talg;a nexl= f,daka oeïud' wehs wo ñ,shk 40 g jdyk ;sfhkjd' tajd mßyrKh lrk wh bkakjd'

m%Yakh ) w,a,ia‌ fyda ¥IK fldñiu Tn .ek mÍla‍IK mj;ajkjdo@

ms<s;=r ) Tõ' oeka uf.a ks,OdÍkaf.kao jßka jr m%Yak lr tjkjd' wka;sfï§ ug;a kS;Hkql+,j mshjr .kshs' talg nh fjkafka keye' uu ´kEu fudfyd;l j;alï fmkajkjd' mÍla‍IKj,g uqyqK fokjd' uu jHdmdßlfhla‌'

m%Yakh ) miq.sh rch merÿfKa neis,a rdcmla‌I uy;d yskaoo@

ms<s;=r ) th;a tla‌;rd fya;=jla‌' ta;a yeufoau Tyqg ner lrkak neye' neis,a uy;a;hd ud;a tla‌l tÉpr fyd| keye' uu .ek lsisu fohla‌ m%pdrh lrkak tmd lsh,d neis,a uy;auhd ta ldf,a rcfha udOHhg lsh,d ;snqKd' uu <Û£u lreKq lshkak idlÉPdjla‌ ;shkjd' todg Tng;a we/hqï lrkakï'''

gossiplanka, gossip lanka gossip lankanews, gossiplanka hotnews , gossip-lanka


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.