Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Lankaenews Sinhala Gossip Lanka News Gossip Lanka Lankaenews Lanka Truth Sinhala News E News Sri Lanka Sinhala Sri Lanka Latest Hot News Sri Lanka sri-lanka-latest-hot-news-e-news 
ieñhd ñ;=rka iu. ìß| flf<iqfõ ñiaflda,a tlla ksidÆ
mdm;rhsJaf.a mdfmdÉpdrKh

 
miq.shod iqßhjej ) úydr., m%foaYfha ieñhd ;u ñ;=rka iu. tlaù ìß|j le,hlg n,fhka /f.k f.dia ÿIKh lsÍfï mqj;la jd¾;d úh'

ìß| iu. ;j;a mqoa.,fhl=o /f.k f.dia Tyqgo jo § ;sfnk w;r miqj yqka.u fmd,sish isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'


fufia ÿIKhg ,laj we;af;a 23 yeúßÈ tlaore ujls' fma%u iïnkaO;djlska újdy ù we;s fudjqka fofokd w;r úúO fya;=ka u; mjq,a wdrjq,a ygf.k we;'

miqj wd¾:sl ÿIalr;d fya;=fjka fuu ;reKsh nrjl=Uql m%foaYfha we.¿ï wdh;khl /lshdjlg f.dia ;sfí' miq.shod tu ;reKshg we.¿ï wdh;kfha fiajh lrk ;reKhl=f.ka ,enqKq ñiaflda,a tlla fya;=fjka fudjqka w;r ;snq mjq,a wdrjq,a W.% ù ;sfí'

fï fya;=fjka ;reKsh ksjiska msgj f.dia we;s w;r wehf.a ieñhd ;j;a ñ;=rka miafofkl= iu. f.dia ñiaflda,a tl ,ndÿka ;reKhd yqx.u m%foaYfha§ meyerf.k f.dia Tyqg myr§" Tyq ,jd ;u ìß|g ÿrl:k weu;=ula ,nd§ weh isák ia:dkh fidhdf.k wehjo nf,ka iQßhjej uÿkd., le,hlg /f.k f.dia we;'

miqj ieñhd we;=¿ msßi meyer.ekSug ,lajQ ;reKhd iu. fuu ;reKshg ,sx.slj yeisfrk f,i ;¾ckh lr tu l%shdj,sh ùäfhda .; lr we;s w;r wk;=rej ielldr ieñhd ;u ñ;=rka iu. tlaù tu ;reKsh kej; jrla ÿIKh lr tu wjia:djkao ùäfhda .; lr we;s nj fmd,sish mjihs'

miqj wod, ;reKsh fï ms<sn|j fmd,sishg meñKs,s lr we;s w;r jhi wjqreÿ 22 ) 25 w;r iellrejka isõ fofkl= w;awvx.=jg f.k we;' flfia fj;;a ielldr ieñhd fuf;la w;awvx.=jg fkdue;s w;r Tyqj fidhd fmd,sia mÍlaIK l%shd;aulhs'
Gossip Sri Lanka News Sri Lanka Breaking News Lanka Truth Sri Lanka Latest Hot News Gossip Lanka News Paper Sri Lanka News Today Sri Lanka Web News Sinhala BBC Sinhala News


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.