Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
lankadeepa dialog sri lanka car banking internet education lanka diploma Classified ads in Sri Lanka education australia

mahinda-magnet-samanmalee-sakalasuriya
uyskao ldkaoula jf.a
ux uykqjr .sh tl jerÈhs lshkak ldgj;a nE
- iukau,S il,iQßh

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha w.ue;s wfmalaIlhd jYfhka uyskao rdcmlaI uy;d kï lrk f,i b,a,ñka miq.shod uykqjr meje;s /,shg iyNd.SjQ Y%S,ksm idudðlhska iïnkaO úkh mÍlaIKhla ±ka meje;afjkjd'
fuu /<sh ksfhdackh lr l:djlao meje;ajQ niakdysr m<d;a iNd uka;%Sks iukau,S il,iQßh oeka lshkafka
mlaIfha ;ykï ksfhda.h ;ud ±kqj;a lr fkd;snqK ksid tys .sh njls'
;uka iyNd.s jQfha miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ikaOdkhg Pkaoh ,nd ÿka ck;dj ksfhdackh lrñka nj;a mlaIfha uOHu ldrl iNdj .;a ;Skaÿ iïnkaOfhka mlaIh lsis f,ilskaj;a ;uka oekqj;a lr fkdue;s nj; weh lshkjd'


zuu iyNd.s jqfKa tlai;a cd;sl mlaIfhaj;a" ck;d úuqla;s fmruqfKa /,shlgj;a fkfuhs' tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha /,shlghs' ta iïnkaOfhka l,n, úh hq;= keye'

fldfydug;a bÈß uy ue;sjrKh ch .kak kï tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha w.ue;s wfmalaIlhd jYfhka uyskao rdcmlaI uy;d kï l< hq;=hs' fudlo ikaOdkhg Pkao .kak ldkaou ;uhs uyskao rdcmlaI uy;a;hd'

ta /iaùug iyNd.s jqKd lsh,d ;ju;a ksoyig lreKq úui,d ug ,sms tj,d kE' uu bkafka uyskao rdcmlaI uy;a;hd w.ue;s wfmalaIlhd úh hq;=hs lshk u;fha' ldgj;a nfha foaYmd,k ;Skaÿ ;SrK .kafka kE' mlaIh ug úreoaOj mshjr .;af;d;a uu .kak l%shdud¾. iïnkaOfhka oekau fudl=;a lshkafka kE'Z

igyk - kd,l ixÔj oykdhl


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.