Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri-lanka-girls-online-shopping-carjev ksuù meñfKñka isá fmïj;sh md¿ ksjilg weoka .syska

ody;a yeúßÈ ;reKshl wef.a fmïj;d úiska rjgkq ,nd md¿ ksfjilg /f.k f.dia ;j;a ñ;=rka fofokl= iuÛ tl;= ù ;u fmïj;sh jQ wod< ;reKshg w;jr lr m,dhEfï mqj;la Wvj,j m%foaYfhka wmfj; jd¾;d jqKd'

Wvj,j m‍%foaYfha we.¨ï lïy,l

fiajh lrk fï ;reKsh miq.shod rd;‍%S fiajh ksufldg ksfjig tk w;r uÛ § fï isoaêhg uqyqK§ we;' óg Èk lsysmhlg Wv§ fmï in|;djla we;slr .;a ;reKhl= ;j;a ñ;=rl= iuÛ wehj legqj Wvj,j m‍%foaYfha md¿ ksfjilg ‍/f.k f.dia we;'


tys§ Tjqka meñfKk f;la tu ksfjfia /§ isá ;j;a ;reKhl= o tl;= ù ;sfokd rxpq .eiS ;reKshg w;jr lr we;' tÈk ÈhKsh ksfjig tau m‍%udo jQ ksid weh .ek fidhd ne,Sug ;reKshf.a mshd uÛg f.dia we;'

ta w;r;=r ;reKshf.a fmïj;d wehj ksfjig wer,Su ioyd /f.k tñka isáh § wehf.a mshdg uqK.eiS ;sfí' ta wjia:dfõ wehj w;yeroud Tyq mekf.dia we;'

miqj ;reKsh isÿjQ ish,a, mshdg mejiSfuka miqj fï iïnkaOfhka Wvj,j fmd,Sishg meñKs,s fldg we;'

ta wjia:dfõ jydu C%shd;aul jQ Wvj,j fmd,sia ia:dkdêm;s we;=¿ lKavdhula iellrejka meh lsysmhla we;=<; w;awvx.=jg f.k weô,smsáh ufyia;‍%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ielldr ;reKhka ;sfokd rlaIs; nkaOkd.dr .; fldg we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.