Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri-lankan-politician-hirunika
ysreKsld fojeks j;djg;a fld,af,la fiÜlr.;a nj fy<slrhs'

ish mqoa.,sl f*ia nqla .sKqu Tiafia ;ud fojeks j;djg;a fmï in|;djhla werUQ nj niakdysr m<d;a iNd uka;‍%Sks ysreKsld fma‍%upkao% fufkúh wo m‍%ldYhg m;a lr ;snq whqre olakg ,enqKd'


ysreKsld wef.a mshd jk Ndr; ,laIauka >d;khg jkakg m%:ufhka fmï ino;djla mj;ajdf.k .sh weh udOHg mjid ;snqKd' tfukau Tyq iuÛ újdy jkakg fmreï mqrñka isá kuq;a" mshdf.a >d;kh;a iuÛska ;uka ish mshdf.a >d;lhskag tfrysj l;d ny lrkakg jQ ksidfjkau Bg wlue;s jQ ish fmïj;d ;ukaj w;ayer oeuq njo mejiqjd h' ta foaj,a flfia fj;;a" ysreKsld wfhu;a fmï m<ys,õjl megf,k njg myq.sh ld,h mqrdjgu wkdjels M, fjñka ;snqk;a"
ysreKsld ta .ek l;d ny lsÍfuka je,ls bkakg fiau" m<uq fmu fuka udOH Tiafia fy<sorõ fkdlr bkakg mfriaiï jQ whqre wm ÿgqjd'

tys§ lshjqfKa ysgmq wud;H l=udr fj,a.uf.a mq;a" ~~fIkd,a fj,a.u~~ iuÛska ysreKsld meg,S we;s njhs' flfia kuq;a fï jkúg ysreKsldf.a újdyh blauksù we;s ksid fï wdldrhg f*ianqla yryd ta .ek oekqï § we;s nj jd¾;d jkjd'

weh ñka meh lsysmhlg muK fmr ta .ek fy<s lr ;snqK wdldrh;a thg fï jkúg ,eî we;s m‍%;spdr lsysmhl=;a my; mßÈh'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.