Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
apsara-fonseka-leaves-danuna
f*dkafialdf.a f,dl= ÿj okqk w;yer
w¨;a újdyhlg


*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafialdf.a jeäuy,a ÈhKsh wmaird f*dakafiald ñka ál Èklg fmr w¨;a újdyhlg t<eô nj jd¾;d jkjd' wehf.a ukd,hd weußldfõ jdih lrk bIaúhka o fiarïh'


weh .ek miq.sh rch iufha m%isoaêhla we;sjQfha wehf.a fmr ieñhdj isá okqk ;s,lr;ak iïnkaOfhka yhsfldma kvqjg Tyq jfrka;= msg isá neúks' ir;a f*dkafialdg tfrys m,s.ekSï l%shd;auljQ ta ld,fha isg okqk w;=reokaj isáhd' flfiafj;;a miq.sh ckm;sjrK iufha okqkf.a {d;s fidhqre l%slÜ l%Svl yIdka ;s,lrkak uyskaog 
 

iyh m<lrñka m%isoaO m%ldYhla lsÍfuka miqj okqk ;s,lr;akg Widúfha fmkS isg wem ,nd.ekSug wjia:djla ,eî ;snqKd' kuq;a f*dkafiald fjkqfjka Tyq igk w;ayer mdjd§ula lr ;snqfka ish .e,ùu Wfoidh'
 

wmaird f*dkafiald fjk;a újdyhlg we;=,;a ù we;s njg wdrxÑ me;srefka miq.sh wfm%a,a ui uq,§h' wmaird újdy .súi.;a bIaúhka o fiarï weußldfõ w¾kiaÜ wekaâ hka.a wdh;kfha fiajh lrkafkls' wmairdf.a mÈxÑho weußldfõh' wmairdf.a nd, ke.Ksh wm¾Kdo weußldkq cd;slfhl= jk fprñka iaf,dal=ï iu. újdyù weußldfõ mÈxÑù isáhs'

ir;a f*dkafiald *S,aâ ud¾I,a OQrhg Wiia lsÍu fjkqfjka miq.shod fld<U mej;s W;aijhgo bIaúhka meñK wmaird iy wm¾Kd isá wdik fmf<a fprñka iu. wiqka f.k isáhd'
tod okqk tu ia:dkhg wdfõ ke;'
f;fia fj;;a okqk ;s,lr;ak miqj mej;s ix.%y wjia:djg meñK ir;a f*dkafialdg w;g w;§ iqn me;+ njo jd¾;dù ;snqKd'

 


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.