Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
sri-lankan-actress-nadeesha-hemamalihymd,k wdKavqj k§Idg;a tmd fj,d'''

miq.sh ol=Kq m<d;a iNd ue;ajrKfha § ud;r Èia;%slalfha tlai;a cd;sl mlaI wfmalaIsldjl f,i bÈßm;a jQ ckm%sh ks<s k§Id fyauud,S foaYmd,kfhka iuq.ekSug ;SrKh lr ;sfí'

tu ue;sjrKhfhka mrdchg m;a jQjo W!j ue;sjrKfha§ ~yßka

m%kdkaÿ~ ch.%yKh lrùu fjkqfjka fukau rdcmlaI frÔuh m<jd yeÍu i|yd o weh tlai;a cd;sl mlaIh iuÛ tlaù fmdÿ wfmalaIlhd Èkùu fjkqfjka foaYmd,k l%shdlrlïj, wLkavj fh§ isáhd h' flfia kuq;a fï jkúg k§Id fyauud,s j;auka foaYmd,kh iïnkaOfhka jk hï hï l<lsÍï ksid foaYmd,kfhka iuqf.k kej; jD;a;Suh ks<shla f,i l,d lafIa;%fha ksr; ù lghq;= lsÍug ;SrKh lr ;sfí'


ta ksidfjkau fïjk úg k§Id rx. wNHdihkayS ksr; fjñka isák nj;a" bÈßhg jir foll ld,hla mQ¾K ld,skj l,d lafIa;%fha ‍/£ isák nj;a k§Yd mjid isà'සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.