Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

wele-sudha-vs-duminda-silva-sri-lankafjf,a iqod wo ;ksfhu fj, ueoafoa ) ÿñkaohd fyg wksoaou rc ueÿf¾

fjf,a iqod wo Widú .shd lsh,d okafkda oks;s' ÿñkao is,ajd fj,d iqod iu. ióm ino;d meje;ajQ njg miq.sh udi j,§ wkdjrKh jkakg úh' ta wkdjrKh;a iu.ska ÿñkao is,ajd hymd,kfha fodr <. isák wdldrhla miq.sh Èkj,§ wmg oel .ekSug yels úh'ta mqj; wm miq.sh Èkj,§
jd¾;d lf,a uy fudafrla wdKavqfõ fodr <.@hk mqj;a isria;,h hgf;ahs'

ta yryd wm wka;¾.; l, lreKq jkafka "Wmqgd .ekau

miq.sh wdKavqfõ isà fld<U Èia;‍%sla ikaOdk md¾,sfïka;= uka;‍%S ÿñkao is,ajd oeka oeka hymd,kh foig cela tl .eiSu wdrïN lr we;s nj jd¾;d fõ';ukaf.a jerÈ jid .ekSu ioyd Tyq hymd,kh .uka u¾.hg msúiSug iqodkñka isák njhs foaYmd,k wNHka;r wdrxÑ ud¾. ioyka lrkafka'


fjf,a iqod iu. ióm iïnkaO;d meje;ajQ wh w;r ÿïkao is,ajd isák w;r hï fyhlska Tyq hymd,khg <x ùug W;aiy l,fyd;a ta ioyd B<. mshjr oeÍu rch úiska isÿl, hq;=hs'

 Tyq wdKavqjg tlaùug cela tl .eiSu ioyd jk m<uq mshjr Bfha ^26& Èkfha§ isÿl,d'ta ksfhdacH weu;s Ydka; nKavdr jevNdr .ekSfï wjia:djg ÿñkao is,ajd iyNd.sù isàuhs'hï fyhlska wdKavqj fujeks wmlS¾;su;a pß; fjkqfjka hymd,kh ;=< bv lv ,nd§u isÿl,fyd;a thska mdvqj isÿjkafka j¾;udk rchghs'


th ;jÿrg;a ikd; lsÍu ioyd ÿñkao is,ajd ;j;a m%ldYhla isÿlrkakg úh'Tyq lshd isáfha hymd,kh yryd jerÈ isÿfkdjk nj;a ;ud jerÈldrfhl= fkdjk ksid hymd,kfhka ;udg ksis úiÿula ,efnk nj úYajdi njhs'

f;dare "fudare w,a,k nj lshQ j;auka rch yd,aueiaika lsysm fofkl= ì,snd .;a;o bÈßfha§ fï f;dare "fudare wdKavqfõ oe,g yiqlr.;fyd;a tys M, úmdldo wdKavqjgu oeÍug isÿjkq we;s'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.