Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
basil-rajapaksa-wife-pushpa-60-millionmqIamdf.a fldaá 60 .ek mÍlaIK wrUhs 
 
fld<U wÆ;ska bÈflreK jrdfha bÈlsÍï lghq;= i|yd fldka;%d;a;=jla ,nd.;a Ök iud.ulska remsh,a ñ,shk 600 ^fldaá 60& uqo,la mqIamd

rdcmlaI kue;s mokfï .sKqulg nerùfï isoaêhla iïnkaOfhka fld<U uQ,H wmrdO fldÜGdih mq¿,a mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfí'

neis,a rdcmlaI uy;df.a ìß| jQ mqIamd rdcmlaI uy;añh hgf;a fuu moku ia:dms; lr ;sfí' jrdfha bÈlsÍï lghq;=j, fldgila ndrf.k ;snQ Colombo International Container Terminal kue;s iud.u tlu fplam;lska iDcqju fuu ñ,shk 600 uqo, tu mqIamd rdcmlaI mokfï .sKqug ner lr ;sfí'
mqKH mokula f,i tu moku msysgqjd we;;a tys uqo,a th msysgqjd.;a wh úiska fm!oa.,slju mßyrKh lrk njg uQ,H wmrdO fldÜGdYh ;yjqre lrf.k ;sfí' tu Ök iud.ug wod< jrdh ixj¾Ok lghq;=j, fldka;%d;a;=j mejÍu msgqmi tjlg rcfha ysgmq m%n, weu;sjrhl= isáhs'tu weu;sjrhd tu iud.ug wod< fldka;%d;a;=j mejÍfï§ Tyqg ‍iud.fuka ,enqKq fldñia uqo, jQ ñ,shk 600 iDcqju Tyq úiska ndr fkdf.k wod< ‘mqIamd rdcmlaI mokfï’ .sKqug nerlrjd we;s njgo f;dr;=re ,eî ;sfí'

tu ishÆ f;dr;=re ;yjqre lr .ekSfuka wk;=rej tu jxpdjg iïnkaOj mqoa.,hka uQ,H wmrdO fldÜGdih fj; le|jd Tjqka jxpdjla isÿ lr ;sfnk nj Tmamq jqjfyd;a th nrm;< jxpdjla fyhska Tjqkag tfrysj kS;s uÛska lghq;= lsÍug mshjr .kq we;'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.