Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
harin-fernando-new-videos-online
Harin Fernando
ffu;%S)uyskao yuqj .ek yßka l;d lrhs

ffu;‍%S ) uyskao idlÉPd miq.sh ckdêm;sjrKfha§ m‍%ldY jQ cku;hg myr .eiSula nj tlai;a cd;sl mlaIh mjikjd' W!j m<d;a uy weu;s yÍka m‍%kdkaÿ uy;d fld<U B‍fha meje;a jQ udOH yuqjl§ lshd isáfha fuh jxpd ¥IK fpdaokdj,ska fíÍu i|yd

miq.sh wdKavqfõ ue;s weu;sjreka ork m‍%h;akhla njhs'

tlai;a cd;sl mlaIh n,y;aldrfhka wdKavqjla msysgqjd fkd.;a njo yÍka m‍%kdkaÿ uy;d mejiqjd' ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d iy ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w;r B‍fha werô idlÉPd ms<sn|j yÍka m‍%kdkaÿ uy;d jeäÿrg;a woyia olajñka ‍fu‍fia lshd isáhd"
,nhsfhda álla fmdâvla l,n, fjkak mq¿jka''' fï Tkak oeka wmsg yß wdKavqjla tkjd''' uyskao uy;a;h;a tkjd''' ffu;%S uy;a;h;a wfma" wmsg;a fmdä m%Yakhla ;sfhkjd''' ckdêm;sjrhd hkafka tkafka úmlaI kdhlhd tlal" tfyu ke;akï t;=udg úreoaOj jev lrmq wks;a weu;sjre tlal'

tal oelalu wmsg;a fmdä wefÛa uhs,a fl,skafjk .;shla ;sfhkjd" ke;=j fkfuhs' fudllao fï wms lf¾''' yÈiaisfha yß merÿkdkï uereï lkakhs fjkafka''' kuq;a wms úYajdi lrkjd wfma .re ckdêm;s;=udj''' t;=ud hkafka meyeÈ,s o¾Ykhl''' rg tlafiai;a lr,d ishÆu lKavdhï tl;= fj,d idOdrK jevms<sfj,lg hkafka'''


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.