Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
maheshi madushanka hot photos maheshi madushanka city of dance maheshi madushanka new hot photos

maheshi-madushanka-2015-images
ks<s .Ksldjka .ek ufyaIs l;d lrhs
fï jkúg ks<shka fndfyda fofkla .Ksld jD;a;sfha fhfok njg úúO udOH úiska úáka úg jd¾;d

lrkjd' ta jf.au fï ms<sn|j woyia olajñka we;eï ks<shka lshd isákafka we;eï fg,s ks<shka pß;hlg follg uqyqK oud .kafka Tjqkaf.a ienE jD;a;Sh jk .Ksld jD;a;shg we;s b,aÆu by< oud .kakg njhs'

tfukau ;j;a úfgl ks<shkaf.a .uka ìukaj,g fukau" Tjqkaf.a rEm,djkH wd§ ñ, uqo,a wÈlj jeh jk oE fjkqfjka úh yshoï lrkakg ks<shl jYfhka jD;a;sfha ks;r ù ,nk wdodhu m%udKj;a fkdùu fya;=fjka Tjqka .Ksld jD;a;sfha ksr; jk njhs'

flfia fyda fõjd kjl fg,s ks<shl jk ufyaIs uOqixLd fï iïnkaOfhka woyia olajñka lshd isákafka .Ksld jD;a;sfha fhfok ;eke;a;shka ienE f,iu ks<shka fkdjk njhs'

Tjqka wyïfnka ,enqkq wjia:dj,§ Ñ;%mg fyda fg,s kdgHj, b;d iqÆ o¾Ykj,g fmkSisá wh nj wm uq,ska mejiq wdldrhg ufyaIs;a mjid ;sfnkjd'

fï wkqj .Ksld jD;a;sfha fhÿkq ;eke;a;shka w;awvx.=jg .;a úg Tjqkaj ks<shka f,i yÿkajd §u jerÈ nj o ufyaIs fmkajd fok w;r" ;jo tjeks jerÈ m%jD;a;s ksid ienE ks<Shka flfrys ck;d wm%idohla we;sjk njo weh lshd ;sfnkjd'

.Ksld jD;a;sfha fhfok iuyr ;eke;a;shka fiajdodhlhka wdl¾Ykh lr.ekSug ;uka ks<Shka njg /jàï lrk nj;a ufyaIs mjikjd' ;uka ks<shka nj mejiSfuka fiajdodhlhka f.ka jeä uqo,la ,nd.ekSug o Tjqka W;aidy lrk nj weh lshd ;sfnkjd'

;uka fï foaj,a l;d lsÍu ksid we;eï wh ;uka iu. wukdm jkq we;s njo ufyaIs mjikjd' flfia fj;;a we;a; l;dlsÍug ;uka ìh fkdjk njhs weh i|yka lr ;sfnkjd'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.