Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
news-hiru-srilankas-number-one-portal.html
f.d¿ l;g w;jr lrk wiykldrhd jQ ;sßika ud¿ fjf<kaod

28 yeúßÈ f.d¿ ukaonqoaêl wújdyl ldka;djlg w;jr l< 45 yeúßÈ ;sore mshl= jQ ud¿ fjf<kaol= ó.uqj fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYh u.ska w;awvx.=jg f.k we;'

uQ,sl fmd,sia‌ úu¾Ykj,§

wkdjrKh ù we;af;a w;jrhg ,la‌jQ wújdyl l; lgdk kef.kysr l¿jdßmamqj lshk m‍%foaYfha mÈxÑldßhla‌ njhs' wef.a uj /qlshdjla‌ i|yd úfoaY.;ù we;s w;r weh mshd iy w;a;ïud iu. mshdf.a ksjfia Ôj;afõ' fuu isoaêhg wod< iellre Èjq,msáh f.dve,a,j;a; m‍%foaYfha ud¿ fjf<kafols'Tyq w;jrhg m;a ldka;djf.a mshdf.a ñ;=frls' tu ldka;djf.a mshd ksjfia fkdisá wjia‌:djla‌ n,d ud¿ fjf<kaod meñK tu l;g w;jr lr we;' miqj Tyq wjia‌:d lsysmhl§ f.d¿" ukaonqoaêl l; iu. ,sx.sl weiqr meje;aùu i|yd tu ldka;djf.a ksjig meñK we;'

miqj fï nj ÿgq ldka;djf.a kekaod flkl= ta nj ldka;djf.a mshdg okajd we;s w;r mshd fï ms<sn|j ó.uqj fmd,sishg meñKs,slr we;' fuu isoaêfhka miq tu l; ffjoH mÍla‍IKhlg ,la‌ l< wjia‌:dfõ tu l; ÿIKhg ,la‌j we;s nj;a wehg ;sfnkafka jir 5 l muK l=vd orejl=f.a nqoaêhla‌ nj;a wkdjrKh ù we;'

ó.uqj uQ,ia‌:dk m‍%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il iuka;s,l je,súg uy;df.a wëla‍IKh u; ó.uqj fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia‌:dkdêm;sks W fmd,sia‌ mÍla‍Il wkqIsld fukúh iy ierhka ^49241& ðkodi hk ks,OdÍyq úu¾Yk lghq;= isÿ l<y'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.