Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

sri-lanka-cricketer-dinesh-chandimals
sri-lanka-cricketer-dinesh-chandimals
ug úYajdihs thd ug fyd| ieñfhla fjhs''
- ìß| bIsld" pkaÈud,a .ek lshhs

,dxlSh ;K;s,a‍f,a oÛldrhd ÈfkaIa pkaÈud,a jir oyhl muK fma%u
iïnkaO;djlska uehs m<uqjeksod újdy Èúhg msúiqKd' we;eïúg ;reKshkaf.a is;a Èkd.;a l%slÜ l%Svlhl= jqKq ÈfkaIa pkaÈud,a w;sk; .;af;a bIsld chfialr iuÛhs' Tjqkaf.a újdyh .ek Tng mejiqjd fiau Tjqka fom<f.a wÆ;a Ôú;fha f;dr;=re Tngd lshkakg is;=jd' fï jkúg fndfyda fofkla okakd fï wdor iïnkaOfha fkdokakd foaj,a f.dvdla l;dny l< whqrehs fï' fokakf.a fmï m<ys,õj újdyhla olajd ÿrÈ. .sh whqre uq,skau lsõfõ pkaÈf.a wdorkSh ìß| bIsld hs'

wms fokakd y÷kd .;af;a óg wjqreÿ oyhlg l,ska' fïl mdi,a fma%uhla' ta wdorh ta úÈygu wog;a ;sfhkjd' wmsg újdy fjkak mq¿jka jqfKa pkaÈud,a ug ÿkak wdof¾ yeuodu;a ta úÈygu ;snqK ksihs' thd l%slÜ l%Svlfhla yeáhg cd;Hka;rhg hoa§" ckm%sh fjoaÈj;a pkaÈud,a udj w;ayeßfha keye'''

fldhs ;rï ld¾hnyq, jqK;a ug ÿkak wdof¾ ta úÈygu ÿkakd' uq,a ld‍f,a mqyqKqùï bjr jqKq .uka ;r. bjr jqKq .uka fldfya ysáh;a thd ug l;d lrkjd' thdf.a ld¾hnyq,lu uu f;areï wrf.k ysáfha jhiska uqyql=rd hkfldg' ta ksid wms w;r fyd| f;areï .ekSula ;snqKd' ta f;areï .ekSu;a" úYajdih;a ;uhs wo wms fokakdj tl;= lf<a' ta .ek we;a;gu ug kï mqÿudldr i;=gla ;sfhkjd' .eyekq <ufhla lshkafka ,iaik ukud,shla fjkak ySk olsk flfkla' ta ySkh wo uu ienE lr.;a;d'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.