Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

vasu-calls-ranil-pakaya-in-parliament.
jdiqfoaj rks,ag l=Kqyrfmka nekak yeá - ùäfhda

wo md¾,fïka;=fõ iNdj l,a ;eîfï fhdackdjla f,i uy nexl= neÿïlr isoaêhg wod< jd¾;dj ms<sn|

újdoh w;r;=r   Í;s m%Yakhla u;= lsÍug keÛS isá uka;%S jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d úmlaIfha ndOd lsÍï ueo w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;dg mreI jpkfhka neK jeÿfKah'
úl%uisxy uy;d l;d lrñka isáh § jdiqfoaj kdkdhlaldr uy;d ke.S isáfhah'

w.ue;s ) ux jd¾;dfõ ;=ka jeks msgqj lshjkafka' álla jdä fjkak' ms<s;=re fokak ux fudllao lshjkafka lsh,d j;a okafka kE'

jdiqfoaj kdkdhlaldr ) fmdhsÜ T*a ´v¾' fmdhskaÜ T*a ´v¾' fmdâvla bkakjflda fmdhskaÜ T*a Tv¾ lsõjdu' wfka ''' .ykafka ke;=j bkakjd ´hs' wykak ,Eia;s;a kE' udj jdä lrkak Tfyag mq¿jkao@

l;dkdhl ) jdiqfoaj kdkdhlaldr uka;%S;=ud'

jdiqfoaj kdkdhlaldr ) fmdhskaÜ T*a ´v¾ tlla wykafka kE' l;d kdhl;=ud ug wjir ÿkakdu fï ñksyd fl<f.k fl<f.k hkjd' fï msiaij jdä lrkak' fï msiaij jdä lrkak' udj jdä lrkak@ WUg mq¿jkao udj jdä lrkak m#@`@#@@ udj jdä lrkak nE ‘'''‘' msiaiq fl<skag tmd ´hs' fï md¾,sfïka;=jg .re lrkjd' uu wykafka Tn;=udf.ka fïjf.a msiaiq fl<skak mq¿jkao lsh,d'

l;dkdhl ) .e,ßfha mdi,a <uhska bkakjd' fïl mqreoaolg .kshs'

tu jdofhka miq kdkdhlaldr uy;d ish Í;s m%Yakh bÈßm;a lf<ah'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.