Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
lankan-woman-speaks-about-love-affair
 wlalf.a ieñh;a tlal hyka .;jqKq nd,jhialdßh wkshï fmu .ek judrhs

jhi wjqreÿ 15 hs udi 11 la jk nd, jhialdr oeßhlaj úáka úg ÿIKh l< nj lshk mqoa.,hska fofofkl=j w;awvx.=jg f.k we;s nj y,dj;

fmd,Sish lshhs' w;awvx.=jg f.k we;af;a y,dj; ) nxf.foKsh"ùrl=ukao¿j m%foaYfha moxÑlrejka fofofkl=jh'

w;awvx.=jg f.k we;s tla iellrejl= w;jrhg m;aj we;s oeßhf.a uiaiskd fyj;a wef.a ifydaoßhf.a iajdñ mqreIhd h' Tyq úismia yeúßÈ wfhls' wfkla iellre oeßhf.a {d;jrhl= jk úistla yeúßÈ ;reKfhls' w;jrhg m;aj we;s oeßúhf.a uj iy mshd /lshdjka ioyd úfoaY .; ù we;'


ifydaoßh újdy ù fjku moxÑù isák w;r" oeßúh jdih lr we;af;a ;u {d;sjrhl=f.a Ndrfha h' weh m%foaYfha mdi,l 10 jk jif¾ b.kqu ,nñka isg we;' ;u ifydaoßhf.a ksjig .sh wjia:djl ielldr uiaiskd uq,skau ;ukag w;jr l< nj oeßúh fmd,Sish yuqfõ jid we;'

ta miq.sh jif¾ wf.daia;= ui 27 jeksod h' bka miqj wjia:d lSmhl§u ;u ifydaoßf.a iajdñ mqreIhd jk uiaiskd iu. ;uka leue;af;ka wUq ) ieñ weiqrla meje;ajQ nj oeßúh fmd,Sish yuqfõ mjid we;' miq.sh uehs ui 28 jeksod wfkla iellre oeßúhg n,y;aldrfhka w;jr lr we;'

Tyqo oeßúhf.a {d;sfhls' m<uq iellre úiska oeßúh ÿIKh lr we;s nj;a" Tyq iy oeßúh w;r mj;sk wkshï iïnkaOh oekf.k fojeks iellre wehg w;jr lrkakg we;s njg úYajdi lrkafka hehs fmd,Sish lshhs'

uE;l§ oeßúhf.a uj furgg meñKs wjia:dfõ§ ;u ÈhKshg isÿù we;s wmrdOh oek ‍f.k we;'ta wkqj lreKq úuiSfï§ oeßúh uj iu. ;ukag isÿjQ ish¿ oE jid we;' miqj ;u uj iu. y,dj; fmd,Sishg meñK we;s oeßúh fï nj meñKs,a,la lrñka mjid we;'

wk;=rej úu¾YK lghq;= isÿ lr we;s fmd,Sish iellrejka fofokd w;awvx.=jg o.k we;' oeßúh ffjoH mÍlaIKhla ioyd y,dj; uyd frday,g we;=<;a lr we;'

y,dj; fmd,Sish jeäÿr úu¾Yk lghq;= lrf.k hhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.