Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
yureni-noshika-interview-with-newspaperwfma fl,af,da ÿIKh fjkafka ta ksid - hqf¾ks lshhs

l,d lafIa;%h ;=< ;rula ckm%sh fg,s ks<shl jk hqf¾ks fkdIsldf.a fï Èkj, isÿflfrk wÆ;a jevlghq;= .ek fukau wef.a Ôúf;a wÆ;a

f;dr;=re .ek;a Thd,g lshkak wm is;=jd' ;ju;a ;kslv ðú;hla .;lrk hqf¾ksg fï jir ;=<§ j;a isl=rd ,ndúo@ ta lreKq lrkd we;=¿j fjkiau wdldrfha m%Yak lsysmhlg hqf¾ks ms<s;=re § ;snqKd'

fï Èkj, o lsisÿ fjkilska f;drj" idudkH úÈyg ld¾hnyq, ðú;hla .;lrk hqf¾ks lafIa;%h ;=< bkak úfialdr ks<shkaf.ka flfkla lsõfjd;a wm ksjerÈhs'


hqf¾ks wehs TÉpr oÛ @

kE b;sx ux fmdä ldf,a b|,d oÛ u,a,la''' tal b;sx wefÛa ÿjkjd'''

hqf¾ks jeäfhka wdl¾IKsh fldgg w¢k ksido @

wfka ux oeka kE'''' ux fmdä ldf,a b|,d fldgg wekaod''' ke;=j uu wkjYH wdl¾Ykhla ,nd.kak kï fkfjhs' fudlo uf.a weÛ fjkqfjka uu f.dvla uykais fjk flfkla" jHdhdu lrkjd'''

;du fma%ujka;fhla ke;af;a wehs@

ljoo hqf¾ks m%Odk ks<shla úÈhg wmsg Ñ;%máhl olskak ,efnkafka@okakE'''
tal b;sx ksIamdoljrekaf.ka wykak ´ks''' fudlo uf.a .Kka wymq .uka ksIamdoljre .kafka ke;s ;;a;ajhla ;sfhkjd'''

hqf¾ks ks,shla jqfka ke;s kï ljqre fjhso@

kS;s{jßhla fyda jHdmdrhla lr f.k bkak ;sínd''

b.s,af,k ud¿fjda Ñ;%máfha m%Odk ks<shf.a pß;h Thdg ,enqfkd;a lrkjo@

Ñ;%mghl pß;hla f;dar.kak lsõfjd;a jeäfhkau leu;s fudkjf.a pß;hlg o@wdfmda keye'''
ux wdihs igkaldó pß;hla lrkak'

,xldfõ ia;%S ÿIKh jeä fjkak fya;=j hqf¾ks ys;k úÈhg fudllao@

msßñ ñksiqkaf.a wiykh''' ixialD;sh lsh,d mSvkhla fok ksid wfma msßñkag wiykh jeäfj,d ;sfhkjd''' ux ys;kafka wfma rg;a ngysr rgj,a jf.a fmdâvla újD; ukila ñksiqkag we;s lf<d;a ia;%S ¥IK wvqfjhs lsh,d'''


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.