Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB

nehara-peiris-mother-tell-her-childhood
fmdäldf,a bo,u o.jev lrmq fkydrd .ek wïud lshk l;d
fkydrd mSria .ek uE; ld,fha jeä l;d nyla ke;s ksid weh .ek álla l;d ny lrkak miq.sh Èkl i;s wka; mqj;am;la tlajqkd

fkydrdf.a wdor”h mshd l¾ika mSßia' fkydrdf.a uj ksYdka;s mSßia' fï fofokd mÈxÑ fj,d ysáfha fudrgqfõ' Th ld‍f,a fï fokakf.a leoe,a,g wuq;af;la tk ,l=Kq my< jqKd' Èk i;s f.ú,d .syska chj¾Okmqr frday‍f,a§ ksYdka;s iqkaor ÈhKshla ìys l<d' wÆ; Wmka ì,s¢h frdai u,la jf.a frdai mdghsÆ' ÈhKsh ÿgq wïud “we;a;gu fï ug bmÿKq nndo@” lsh,d ys;k ;rug fï mqxÑ oeßh ,iaikhsÆ'

fï mqxÑ oeßhg kula odkak wjia:dj ;uhs B<Ûg t<eUqfKa' fï wh lf;da,sl wd.fï yskaod Bg iqÿiq kula fhdod.; hq;=hs' ta wkqj fï oeßhg “l=udrisxy wdrÉÑf.a fodak l%sYdka;s fkydrd l¾ksIshd mSßia” lshk ku ;uhs fhdo,d ;sfnkafka' wo “fkydrd mSßia” úÈhg rgu y÷kkafka tod ta Wmka mqxÑ oeßh'


fkydrd pQá ld‍f,a fndfydu yqrenqyqá iqkaor oeßhlaÆ' ta yskaou yefudaf.au wdof¾ fï pQá oeßhg ,eì,d ;sfhkjd' fï úÈhg yefudaf.au wdof¾ ;=< iqr;,a úÈhg Ôú;h f.ù hoa§ fï pQá oeßh wdorh bÈßfha fndfydu wd;aud¾:ldó oeßhla jqKdÆ' ;ud jgd isák ;ukag wdof¾ lrk ljqreka fyda fjk flfkl=g wdof¾ lrkjd olskak fï oeßh fldfy;au leue;s keye,aÆ' ta yskaou jQ wmQre isÿùula ;uhs fï'

fï isoaêh isoaO fjkúg fkydrdg wjqreÿ 2 1$2 la ú;r we;sÆ' Tkak b;ska tl ojila fkydrdf.a wïuf.a ñ;=ßhla ta ;eke;a;shf.a wjqreÿ 1 1$2 l ú;r pQá nn;a tlal fkydrd,df.a f.org weú;a' b;ska Th fj,dfõ fkydrd,df.a wïud wr wjqreÿ tlyudf¾ pQá nndj jvdf.k yqr;,a lrkjÆ' fkydrd isÛs;a;shg tal oel,d fyd|fgdau flaka;s .syska'

fkydrd wr pQá nndj ism.kak úÈhg uqyqK md;a lr,d tlmdrgu ta pQá nndf.a uQK ‍f,a tkak yemqjÆ' tod fkydrdg wïudf.ka fyd| ;rjgqjl=;a ,enqKÆ'

fkydrd pQá ld‍f,a weÛs,s Wrk mqreoaola ;sì,d ;sfhkjd' wïuhs" ;d;a;hs fï oeßú fï mqreoafoka k;r lrjkak mqÿu úÈhg W;aidy l<dÆ' ta;a wjjdoj,ska ;shd oඬqjïj,skaj;a oeßhf.a mqreoao kï k;r lrkak neßjqKdÆ' wka;sug lÜáhu fï oeßúf.a weÛs,a‍f,a fldfydU .d,d' ta;a fkydrdf.a mqreoao k;r fj,du keye' miafia ldf,l fudkaáfidaß hoaÈ ;uhs ta mqreoao k;r fj,d ;sfhkafka'
pQáu ldf,È mgka fkydrd kegqug f.dvdla olaIhsÆ' ldf.a yß idohlg wdrdOkd l<du fjkuu we÷ula yd im;a;= folla wrf.k hk tl ;uhs fkydrdf.a isß;' idohg ysgmq fudfydf;a mgka fkydrd n,ka bkafka kegqug wdrdOkdjla tk;=re'

fï mqxÑ oeßú .ek yefudau okak ksid weh ;ukaf.a mdáhg tkjd lsh,d oek.;a;u wehg kgkakg wksjd¾hfhka wdrdOkd lrkak fï lsisu flfkla wu;l lrkafka keye,aÆ' b;ska ta wdrdOkdj ,enqK yeáfhu wrf.k hk we÷u we|f.k fkydrd kgkak mgka .kakjdÆ'

wo wms olsk fkydrd fndfydu isyska bÛiqÛ ;sfhk yqrenqyqá <|la' ta;a pQá ldf,È fkydrd fndfydu uy; nfnlaÆ' wef.a w;mh gh¾ jf.a yskaod {d;Ska fï oeßúg lsh,d ;sfhkafka “ñfp,sx nnd” lsh,d' fjk pQá orejkag lEu ljkak wïu,d fndfydu ÿIalr;d ú¢kjd jqKdg fkydrd nndg lEu ljkak kï wef.a wïud ta úÈhg ÿla ú|,d keye'

fï isÛs;s oeßh ´kEu fohla nvlg mqrd lkak miqng jkafka keye,aÆ' weh fndfydu uy; flfkla fj,d b|,d ;sfhkafka talhs'

fkydrd mSßiaf.a fmdä ldf,a ,iaika ùäfhdajla my;ska n,kak


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.