Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
http://www.gossiplanka-hotnews.com/2015/08/wele-suda-attached-with-actress-shehara.htmlfjf,a iqodf.a nvq yx.mq ks,sh ‍fuhdo
PdhdrEm n,kak
 

fIydrdf.a ksji l=vq fnodyßk uOHia:dkhla` ks<shla ksid fokakf.a jefâ ke.,d .syska'''


l=m‍%lg u;al=vq cdjdrïlre fjf,a iqod miq.sh i;sfha Widúh yuqfõ ;uka iu. .kqfokq l< ks<shl f,i fy<sorõ l< jeäysá Ñ;‍%mg ks<s fIydrd chùr fjf,a iqodf.a u;ao%jH cdjdrugo Woõ l< ldka;djl nj fï jkúg isÿ lr we;s fmd,sia mÍlaIK wkqj fy<sj we;'
foysj, irKxldr mdf¾ mÈxÑj isá iqrdÊ wyuÙ kue;s fjf,a iqodf.a uqo,a mßmd,l f,i lghq;= l< mqoa.,hd miq.sh ud¾;= udifha ryia fmd,sish yuqfõ mejiQ lg W;a;r wkqj Tyq fjf,a iqodf.a Wmfoia u; ñ;=ßhl f,i y÷kd.;a iskud ks<s fIydrd chùrg wh;a .,alsiai ksji u;a l=vq fnodyeÍfï uOHia:dkhla f,i Ndú; lr ;sfnkjd'
iqrdÊ mjid ;sfnk wdldrhg 2009 jif¾§ fjf,a iqodf.a u;ao%jH úYd, mßudKfhka furgg f.kajd .,alsiai m‍%foaYfha fIydrd chùrf.a ksjfia isg tajd fnodyer we;'

ta i|yd ;j;a l=vq fnodyßkakka y;r fofkl= jk foysj, ljqvdf.a wñ," jqÙ,kaÙ udjf;a m‍%§ma" je,a,j;af;a l=udr" foysj, keÈud, k,Ska hk wh iyNd.s lrf.k we;s njg;a lreKq fy<s ù we;' tu lghq;af;a § l<ukdldrjrhd yeáhg isg we;af;a iqrdÊ h' Tyq ish¨ uqo,a mßyrKh lsÍu ta uqo,a tl;= lsÍu iy wod< cdjdru ixúOdkh lsÍu isÿ lr we;'fIydrd ks<shl ùu ksid wehf.a ksji fyda weh .uka lrk jdyk .ek fmd,sish ielfhka fkdne¨ nj;a" ta ksid fuu cdjdru yiqjkafka ke;s wdldrhg lrf.k hkakg Tjqkg yelsjQ nj;a" mjid ;sfnkjd'

fï cdjdru lrf.k hdug ksji ,nd§u yd wdrlaIdj iemhSu fjkqfjka jßka jr úYd, uqo,la fjf,a iqod úiska fIydrdg ,nd§ we;' flfia fj;;a wêlrKfha § Tyq miq.shod lshd isáfha ;uka wehg ,ndÿka uqo,a m‍%udKh .Kkh lr ke;s nj;a" ta .ek yßyeá u;l ke;s nj;ah'

jeäysáhkag muKla krUkakg iqÿiq Ñ;‍%mgj, r.mE iskud ks<s fIydrd iu. mej;s iïnkaOh .ek fjf,a iqod wêlrKfha § fy<s l< yeá fmr ,smsh fu;ekska'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.