Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Sampath De Silva Talks about Sheshadri Priyasad divorce Sri Lankan Actress Sheshadri Priyasad Revele's Massage
fYaIdo%s ;=jd, fjk;=re myr §,d tajf.a flfkla fldaáhlskaj;a fydhd .kak neye
fYaIdo%s - iïm;a úrilfha ;j;a ryia t<shg


fï Èkj, ldf.a;a wjOdkh fhduq ù ;sfnk fYaIdo%s m%shidoa iïnkaOfhka újO jQ iudc cd, fjí wvú

u.ska úúO mqj;a jßka jr jd¾;d lrkjd' fï ishÆ jd¾;d lsÍï j,g uq,a ù we;af;a fYaIdo%sf.a ieñhd jk iïm;a o is,ajd fYaIdo%s iïnkaOfhka l< wdkafoda,kd;aul m%ldYhla iu.hs'

udOH fj; Tyq mjid ;snqfKa fYaIdo%s iy iïm;af.a újdyh jir folla .;ùug fmr ì| jeà we;s njhs' thg fya;=jla f,i Tyq fmkajd § we;af;a je,a,j;a; m%foaYfha iqmsß uy,a ksjil yh jeks uyf,a § weh ;j;a msßñhl= iu. yiqùuhs'


Tyq jeä ÿrg;a mjid ;snqfKa tu ia:dkhg fmd,sish;a meñKs nj;a" ta iïnkaOh wkshï iïnkaOhlg jvd tyd .sh iïnkaOhla njhs'

tfukau ;uka iuÛ újdy jQ fYaIdo%s rEï hkakg ;rï my;g jefgk fofla mx;sfha .eyekshla jkq we;ehs lsisÿ Èkl fkdis;+ nj;a" blauka .ukla f.dia fYaIdo%s uq¿ ðú;hu jroaod .;a nj;a iïm;a mjid isáhd'

tfukau ;uka iuÛ újdy jk úg fYaIdo%s b;d jákd .eyeKq <ufhl= nj;a" ;uka yd tlajQ miq wehf.a uj wehj uq¿ukskau úkdY l< nj;a iïm;a fï jk úg udOHg mjid ;sfnkjd'
share share share
fYaIdo%s r;a;rka fl,af,la' tajf.a flfkla fldaáhlskaj;a fydhd .kak neye'''' t;a thdf.a wïud thdj kdia;s l<d' wïud ojila fYaIdo%sg ;=jd, fjkak .eyqjd' tajdfha PdhdrEm mjd uf.a <Û ;ju ;sfnkjd'''

iïm;a mjikafka ;uka iuÛ fYaIdo%s iïnkaOhla we;slr .;a miq fYaIdo%sf.a mjqf,a whg ´k lrk úÈhg ;ukaj kïujd .kakg fkdyels jQ ksid fYaIdo%sf.a uj Tjqka fofokdf.a iïnkaOhg wlue;s jQ nj;a" Èkla fYaIdo%sg oreKq f,i myr ÿka nj;a" fulS fya;+ka ksid újdyh

blaukska isÿl< kuq;a" fYaIdo%sf.a uj ;u mjq,a ðú;hg ´kEjg;a jvd weÛs,s .iñka fYaIdo%s ;ukaf.ka wE;a lrk ;ekgu lghq;= ie<iqï l< njhs'

my;ska oelafjkafka fYaIdo%sf.a uj wehg oreKq f,i myr ÿka nj lshk PdhdrEm lsysmhls'

share share share


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.