Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
Tn flfi,a lkak leu;s kï Tn lrk foa k;r lr,d fuu lreKq 10 lshjkak

flfi,a j, ;shk fi!LHu;a .=K m%;slafIam lrkak neye fuhg mq¿jka

Tnf.a fi!LH ;;ajh by<g f.fkkak my,ska wms Tng lshkafka Tn flfi,a ms<sn| fkdoek isá lreKq 10laTn ðï tllg hkjd kï, flfi,a f.ä follg mq¿jka úkdä 90l jHdhdï j,g Tng Yla;sh
,ndfokakf,fi,a fm%daàka j,ska fmdfydi;a,  ta yskaod Tnf.a w,i .;sh ke;s lrkak thg yelshdj ;sfnkjd

flfi,a ta jf.au úgñka B6 j,ska fmdfydi;a,  th hym;a fjkjd reêrfha .aÆfldaia uÜgu iu;=,s; lrkak ta jf.au fuu úgñka j¾.h;a Tnf.a w,i nj kikjdúgñka B6 flfi,a j, wvx.= yskaod thg yels fjkjd f;fyÜgqj ke;s lrkak fidaähï wjuùfuka iy fmdgEishï nyq,ùfuka, fuu m<;=r f.dvla fyd|hs reêr mSvkh ;shk whg ta jf.au reêr kd<sld wjysrùfuka j<lskak;a mq¿jka fuu m<;=r wdydrhg .ekSfukaflfi,a j, ;sfnk wdï,sl;dj wvq lrk .=Kho Tnf.a YÍrhg b;d hym;a fjkjdtys ;sfnk ;ka;= ksid uyd wka;%fha l%shdldß;ajh úêu;a lsÍug th Woõ fjkjdfuys ;sfnk fmdgEishï nyq,ùu ksid wjOdkh fhduq lsÍfuys yelshdj j¾Okh jkjd ta yskaod ;uhs úNd. j,g uQKfok whg flfi,a f.dvlau ks¾foaY 


lrkafkaflfi,a u< noaOh w¾Iia j,g;a .=kodhlhsta jf.au flfi,a f,,s;a f.dvla m%fhdackj;a uÿrefjd lefuka w;sjk leiSug th fhdod.kak mq¿jka flfi,a f,,a,la tys bÈuqu iys; ia:dkfha w;=,a,a,kak

wms ys;kjd fuu lreKq oh Tng f.dvla jeo.;afjhs lsh,d Tnf.a kSfrda.s nj /l.kakæ by; lreKq ms,snoj Tn hï oekqula ,nd.;af;a kï
Tnf.a ñ;=rkao oekqj;a lrkak Share lrkak 

 click to share


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

.