Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
nadeesha gossip news mnadeesha hot gossip nadeesha hiru gossip nadeesha 2016 new naseesha hemamali videos
gossip-chat-with-nadeesha-hemamali-2016uf.a Kiss tlg nkskafka ,sx.sl l=ylfhdak§I‍d fyauud,s

k§Id fyauud,S lsõju oeka f.dvdla whg u;la fjkafka óg iqudK follg l,ska wka;¾cd,hg tlal< wdkafoda,kd;aul ñhqisla ùäfhdajhs' wod< .Sf;fha rEm rpkdj

fjkqfjka k§Id fyauud,S iÔù fof;d,a ism .ekSï lsysmhlau isÿlr ;snqKq w;r fndfyda fofkla k§Idf.a rx.kh ms<sl=,a l<d' ;j;a wh úfõpkh lroa§ iuyreka m%ixid;a l<d lsh,hs k§Id kï mejiqfõ'

fldfydñka fldfydu yß k§Id wdfhu j;djla ;ukaf.a rx.khg t,a,jk fpdaokd .ek jf.au" ;ukaf.a rx.khg fpdaokd t,a, lrk ñksiqkaf.a udkisl;ajh .ek;a mjid ;snqfKa fï ùäfhdaj ;ukaf.a ckm%sh;ajh fjkqfjka l< fohla fkdjk nj;a fï yryd ñksiqkaj wdkkaofhka m%{dj lrd /f.k hdu uq,sl wruqK jQ njh'


rx.k Ys,amSka tla;rd ks¾udKhlg odhl fjoa§ iSud udhsï mkjd .kakjd' Thd ys;k úÈhg tal yßo@

fufyuhs'' t;ek§ tl tlaflkdf.a woyia fjkia' uf.a ks¾udKhl§ jqK;a uf.a iSud we;=f<a ;uhs ks¾udKh lrkafka' fï ñhqisla ùäfhda tfla§ jqK;a uu uf.a iSud udhsïj, b|f.k ;uhs rx.k odhl;ajh ,nd ÿkafka'

ks¾udkhl wv ksrej; ksrej; .ek l;d lroa§ wfma iudcfha újD; ke;s iajNdjhla fmkak ;sfhkjd' fï .ek fudlo ys;kafka@

tl tlaflkdf.a udkisl uÜgï fjkia' iuyr úg ta whf.a ixialD;sh fjkia fjkak mq¿jka' wd;au úYajdih" fm!¾Yj lshk foaj,a mjd fu;k§ n,mdkjd' Hollywood" Bollywoodj, l,dj lshkafka l¾udka;hla' entertainment industry lshkafka ta rgj,aj, f,dl= wdfhdackhla' tajdfha ñksiqkag kï fï foaj,a .ek f,dl= wjfndaOhla ;sfhkjd'

wmsg fj,d ;sfhkafka wms ÿm;lg fldgqfj,d' wms;a wfma ixialD;shg .re lrkak ´fka' oeka n,kak wfm;a iïNdjH iskudjla ;sfhkjdfka' Th iïNdjH lshk ;ek§ ´fka fy¿je,a,la fmkajkak mq¿jka kï" ta wiNH o¾Yk n,kak;a mq¿jka kï" we;a;gu fu;ek ;sfhk m%Yafka fudllao@

wks;a ldrkh ;uhs ,sma lsia tlla fok tl idyisl jrola fkfjhs' fï iudcfha wh tal fï ;rï f,dl=jg .Kka wrka ;sfhkafka ta whf.a ;sfhk ,sx.sl l=yl;ajh ksid' fï foaj,a r|d mj;skafka ñksiqkaf.a nqoaê uÜgu;a tlal'

wksl tal ks, Ñ;%mghlaj;a" wiNH Ñ;%mghlaj;a fkfuhsfka' .S;fha mo rpkdjg wkqj we;=<;a lrmq o¾Yk ;uhs ta rEm rpkfha ;sfhkafka' ta ksid fï ùäfhdaj .ek ldgj;a jrola lshkak neye'''

lsishï ks¾udKhl ksrej;a rx.khlg wrdOkd lf<d;a@

ksrej;a fkfjhs'''' fldaáhla fokjd lsõj;a" uu l;dj;a n,kak ´fka'
uf.a iSudjka we;=f<a lrkak fohla ;sfhkjo lsh,d n,kak fjkjd' uu uf.a rx.k Èúh ;=< ks¾udKhl§ lrkak ;sfhk fohla lrkak uu ue,s fjkafka keye'' kuq;a ta ks¾udKh we;=f<a § ug lrkak ;sfhkafka fudkjf.a fohlao lshk tl kï uu n,kjd'
 click to share


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.