Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
aluth sinhala wela katha 2016 Sinhala Wal Katha 2016 Wal Story Download Wal Katha Pot Eka Wela Katha Sinhala SINHALA WAL KATHA 2016 - DOWNLOAD Aniyam Birida WAl Kello  
see postwkshï ìß| f.or ;kshu bkakfldg fiÜ lrka
mqxÑ j,shla ksid iïnkafoa k;r l<dÆ

 
wkshï in|;d ksidfjka miq.sh ld,h mqrd isÿjQ >d;khka iïnkaOfhka

jd¾;d fjoa§ is¥j m%foaYfha  tf,i isÿjQ wkshï iïnkaOhla fjkiau
wdldrhlska ksudjg m;ajqKq mqj;la iïnkaOfhka jd¾;d fjkjd'

tys§ isÿj we;af;a fjk;a ldka;djla iuÛ wkshï iïnkaO;djla meje;ajQ mqoa.,fhl= isoaêh iïnkaOfhka ish kS;Hdkql+, ìß| oek.;a miqj wkshï ìß|f.a frÈ msyshlska lmd oud ksrej;a lr" miqj fldKavho lmd oud isoaêh cx.u ÿrl:khlska ùäfhda lsÍuhs'


fm!oa.,sl mdie,l .=rejßhla f,iska fiajh lrk fuu mqoa.,hdf.a wkshï ìß| ish uq,a ieñhdf.ka Èlalido ù we;s w;r miqj weh roafod¿.u m%foaYfha ksjil ;ksj Ôj;a ù ;sfnkjd' fï w;r 2014 jif¾§ wehg by; lS mqoa.,hd uqK .eiS w;r miqj fofokd w;r wkshï iïnkaO;djla mj;ajd Tyq wehf.a ksjigo úáka úg f.dia ;sfnkjd'

fuf,i fjk;a l;lf.a iqjh ú¢ mqoa.,hdg kS;Hdkql+, ìß|lao isg we;s w;r wehg fï ms<sn|j lsisfjla oek.ekSug  Tyq bv ;nd keye' flfia kuq;a wkshï ìß| iuÛ ;snQ iïnkaOh miq.sh Èfkl k;r lsÍug fudyq lghq;= lr we;af;a fofokd w;r we;sjQ wdrjq,la ksidfjkqhs' ta wkqj Tyq weh ;ksj Ôj;a jQ ksjig hEuo k;r lr ;sfnkjd'

fuhska fldamhg m;ajQ wkshï ìß| fjk lrkakg fohla ke;s ksidfjka by; lS mqoa.,hdf.a kS;Hdkql+, ìß| fidhdf.dia isoaêh iïnkaOfhka mjid fofokdf.a fmï yqgmgh .eko f;dr;=re fy<slr ;sfnkjd' fï wjia:dfõ ielldr mqoa.,hd ksjfia isg ke;s w;r Tyqg ÿrl:kfha l;dlr miqj ksjig f.kajdf.k ;sfnkjd'

ienE ìß| iuÛska wkshï ìß| isákq oel fuu mqoa.,hdg fof,dj r;aù we;s w;r kS;Hdkql+, ìß| úuid we;af;a fuu ldka;dj mjikafka we;a;lao hkqfjkqhs'

lshd.kakg fohla ke;sjqKq ;ek Tyq isÿlr we;af;a ksjfia fodr.=¿ oud wkshï ìß| f.a ;=<g f.k wehf.a we÷ï msyshlska lmd oeóuhs' miqj  wehf.a fldKavho lmd we;s fudyq ksrej;ska isák wehj ish ÿrl:kfhka ùäfhda lr we;s njgo wdrxÑ fõ'

fï ish,a, kS;Hdkql+, ìß|o n,d isg we;s w;r miqj ldka;djg we|f.k hkakg we÷ula ,nd § we;af;ao kS;Hdkql+, ìß| úiskqhs' miq.sh 4jkod isÿjQ  fuu isoaêh iïnkaOfhka wkshï ìß| miqj fmd,sisfha meñKs,a,la lr we;s w;r fmd,sish fï iïnkaOfhka jeäÿr mÍlaIK mj;ajhs'


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.