Facebook Fanpage Google+ Official Page Twitter Account Rss Feed

-
Like Us On FB
valentine-day-history-of-love-valentinefmnrjdß 14''
 
f,dalh mqrd f.dvdla fokd ;E.S È,d'' u,a §,d''ldâ §,d'' je,kaghska Èkh tfyau;a ke;akï fmïj;=kaf.a Èkh lsh,d jekaghska

Ydka;=jrhdf.a Èkh iurkjd''
lÜáhu tfyau fkao@

wehs wms fï Èkh iurkafka@
fufyau Èkhla f,dflag wdfõ fldafydauo@
we;a;gu ljqo fï Ydka;=jrhd@
ta .ek jq l;dj kï okafka ál fokla fjkak ´k''
fndfyda fokd okakj;a we;s'

fïl ;ud f.dvdla m%isoaOu l;dj''

frdaufha fojk laf,daähia rclrk ojia j, tys úYd, jYfhka hqoaO mej;=kd'''fu;=udf.a yuqodjg finÆ jeä jeäfhka ;ukaf.a frdaufhka tl;= lr.kak Wjukd jqkd'' tl, rg jeishka Tyqj yeÈkakqfõ kmqre fldaf,daähia
hk kñka'''

fï yuqodjg msßñ wh tkak wlue;s ;u wdorh ke;akï mjq,a j, Woúh ksid lsh,d fï fojk laf,daähia rc;=udg ks;ru ys;=kd''' ta yskaou Tyq frdauh ;=, újdyh;a" újdy .súi .ekSu;a iïmq¾Kfhka ;ykï lr,d oeïud'''


l%sia;= j¾I 269 ke;akï fojk Y;j¾Ifha § frdaufha ysgmq cqcl;=fula jqk Ydka; je,kaghska" Tyqf.a hdÆjd jqk Ydka; fïßhia  tlal tl;= fj,d fï kmqre fldaf,daähia rc;=udf.a ks;Shg úreoaOj hñka frdauh ;=, ysáh fmïj;=ka fydr ryfiau újdy lr,d fok tl lrf.k .shd''

ld,hla fufyau lrf.k hk w;f¾ Tyqf.a l%shdj rc;=udg wdrxÑ jqkd''
Ydka; je,kaghska yd ta i|yd iyh ÿkakq Tlafldaf.u jydu ysi .id oud urKhg m;alrk f,i rc;=udf.ka wK ,enqkd''

isß ueÈßfha bkak fldg fï je,kaghska Ydka;=jrhd;a fma%ufhka neÿkd'' ta ks;r Tyqj n,kak wdj ta Tyqf.a nkaOkd.drfha wdrlaIdjg ysáh kshduhlhdf.a ÿj;a tlal''

fmnrjdß 14 fjksod Tyqf.a ysi .id oud urKhg m;alrkak l,ska je,kaghska Ydka;=jrhd wehg ,smshla ,sõjd''
wjidkfha '' Tyq w;aika lf,a
fï Tfí je,kaghska f,ihs'

l%sia;= j¾I 469 j¾Ih ke;skï 04 fjks Y;j¾Ifha isá f.af,aishia mdma jykafia úiska je,kaghska Ydka;=jrhdg Wmydrhla f,i fmnrjdß 14 jeksod kï lrk ,È'

b;ska Thd, chgu iurk je,kaghska ojfia b;sydih oek okakjfka
wks;a hdÆjkag;a fï úia;rh lshjkak Share lrkak wu;l lrkak tmd

 Share Karanna


සබැඳි පුවත්
Sri Lankan NewsSinhala GossipSinhala News Gossip LankaHot News Sri Lanka
2014-2018 Gossip Lanka Hot News Email : gossip@email.com
Advertising Here Contact Us Here | Our Services
All the content on this website is copyright protected.

www.Gossiplanka-Hotnews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.
gossip gossip lanka gossiplanka gossiplanka9 hiru gossip Gossip Lanka Hot News gossip99 web gossip Neth Gossip gossip9Gossip King GossipKing gossip 99gossip 9gossiplankagossip sri lankagossip srilankagossipsrilanka gossiplankanews.com gossip-lanka gossip-lankanews gossip lanka news gossiplankanews hot gossip hot news hot hot Lanka gossip ikman hot gossip news Ikman opadupa ada latest news C gossip lanka Model sinhala Mirror english sinhala Asian news hot gossip news hot gossip lanka opadupa latest news gossip lanka sinhala gossip lanka english english gossip sinhala news sinhala gossip gosip gosip lanka gosiplanka lanka gossip gossip news lanka news sri lankan gossips sri lanka news sri lanka gossip newsfirst lankadeepa adaderana lankacnews nethfm hirunews hirugossip rupavahini itn newsfirst srilanka newspapersGossip Lanka Newsgossip 9 gossiplanka.lk gossiplankanews paparasinewslanka paparasi news lanka Gossip 9 Lanka gossip gosip Sinhala lanka gossip Janaka perera Sakvithi Ranasinghe Sakwithi Anarkali Marvin Silva Rumours Rumours Mahinda Rajapaksa Ranil LTTE Tamilnet lankaenews elakiri facebook defence lankadeepa lakbima divaina rivira galle kandy kurunegala war kilinochchi sirasa swarnavahini rupavahini bomb blast sampath seylan ceyllinco Dialog Mobitel Tigo Hutch Airtel Nokia sha gossip web gossip neth gossip

.